Information

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hjärtsvikt är en komplex störning, vars orsak är som regel förknippad med huvudsakligen en minskning av myokardiell kontraktion.

Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk. Som regel utvecklas hjärtsvikt i kronisk form. I detta fall utvecklas hjärtsvikt gradvis och förknippas med en konstant utarmning av kroppens kompensationsförmåga. Hjärtat med hjärtsvikt förändras i storlek uppåt, hjärtmuskeln blir tätare.

Bland symtomen på hjärtsvikt hör den ledande platsen till andnöd, det är detta symptom som är mest uttalat i olika klasser av sjukdomen. Förutom andnöd med hjärtsvikt uppstår följande symtom: cyanos i kroppens heltal, minskad fysisk aktivitet och andra.

Vid behandlingen av hjärtsvikt, som vid behandling av många andra sjukdomar, spelar patienten själv en viktig roll som strikt måste följa alla läkares rekommendationer. Behandling av hjärtsvikt är komplex, ett viktigt steg är behandlingen av den underliggande sjukdomen som orsakade utvecklingen av hjärtsvikt.

Bland de läkemedel som används vid behandling är diuretika, hjärtglykosider, angiotensin-omvandlande enzymhämmare och andra klasser av läkemedel. Målet med behandlingen är att förbättra patientens livskvalitet och öka dess varaktighet.

Hjärtsvikt är ett allvarligt medicinskt tillstånd. När det gäller sjukdomen är hjärtsvikt faktiskt inte sådan. Detta är emellertid just den åsikt som är utbredd bland folket. Vad är hjärtsvikt? Hjärtsvikt är en kombination av patologiska tecken som utvecklas på grund av att hjärtat inte kan hantera den mängd belastning som påläggs det. Dessa tecken inkluderar till exempel andnöd, svullnad i benen och andra.

Vanligtvis är hjärtsvikt kronisk. Dessutom är denna form av hjärtsvikt den vanligaste komplikationen av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Det bör förstås att varje hjärtsjukdom bidrar till en minskning av dess förmåga att förse kroppen med en normal mängd blod, så att hjärt-kärlsjukdomar leder till en minskning av hjärtans pumpfunktion.

Hjärtsvikt utvecklas gradvis. Det är verkligen en ganska långsam process, eftersom mekanismen för utveckling av hjärtsvikt inkluderar mer än ett steg. För att förenkla mekanismen för utveckling av hjärtsvikt kan följande stadier särskiljas. Som ett resultat av befintliga hjärtsjukdomar ökar belastningen på organets vänstra kammare, i samband med detta inträffar myokardial hypertrofi (det vill säga en ökning av hjärtmuskelns volym). Under sådana förhållanden lyckas hjärtat under en viss tid att upprätthålla blodcirkulationen på en normal nivå. Men efter ett tag i det förtjockade och förstorade myokardiet är det en kränkning av syretillförsel och näring. Anledningen till detta är att kärlsystemet i hjärtat inte kan anpassa sig till en så betydligt förändrad organvolym. Dysfunktion av myokardiet orsakas av ett antal förändringar i hjärtat, bland annat på grund av skleros i muskelvävnad. Dysfunktion av myokardiet manifesteras främst i kränkning av sammandragningar och avkoppling av hjärtat. Det senare bidrar i sin tur till att utsläppet av blod i kärlen blir otillräckligt, och näring av organet försämras också avsevärt. Hjärtsvikt leder till förändringar i andra organ (t.ex. lungor och njurar). Således försöker människokroppen hjälpa hjärtat.

Kroppens kompensationsförmåga minskar ständigt när hjärtsvikt utvecklas. Detta leder till ökad hjärtfrekvens, hjärtat kan inte utföra sin pumpfunktion i sin helhet, det vill säga att pumpa allt blod från cirkulationssystemet (stort och litet). Det faktum att hjärtat inte har tid att pumpa blod från den systemiska cirkulationen förklarar det faktum att hjärtans vänstra kammare är betydligt belastad. Det är den vänstra kammaren i hjärtat som lider först. Då uppträder de klassiska symtomen på hjärtsvikt, särskilt andfåddhet. Dyspné är särskilt oroande för patienten på natten, när patienten är i ryggläge. Andnöd är en direkt följd av processerna med blodstagnation i lungorna, vilket också leder till uppkomsten av ödem. Utvecklingen av hjärtsvikt leder till en ökning i leverens storlek och smärtan i området i höger hypokondrium.

Den akuta formen av hjärtsvikt kännetecknas av snabb utveckling. Till skillnad från den kroniska formen. Akut hjärtsvikt kan utvecklas under en timme till dagar. Akut hjärtsvikt visar sig som regel mot bakgrund av en förvärring av huvudsjukdomen. Om lämplig klassificering utförs, skiljs vanligtvis kroniska och akuta former av hjärtsvikt, men ibland talar de om en stillastående fas. Vad betyder det här? I allmänhet inträffar den stillastående fasen vid akut hjärtsvikt och är associerad med följande processer. Retention av vätska i vävnaderna i människokroppen sker på grund av en avmattning av blodflödet, vilket kan orsaka uppkomsten av ett sådant symptom som lungödem. Lungödem är livshotande.

Hjärtsvikt är en allvarlig komplikation av hjärt-kärlsjukdom. Detta beror på att hjärtsvikt oftast utvecklas stegvis. I detta avseende blir manifestationerna av hjärtsvikt med tiden allvarligare än manifestationerna av den underliggande sjukdomen, vilket orsakade utvecklingen av själva hjärtsvikt. Ofta är dödsorsaken till en patient just hjärtsvikt. Amerikanska forskare hävdar att manifestationer av hjärtsvikt kraftigt minskar patientens livskvalitet och i detta avseende kallar de siffran - 81%.

Andnöd är det främsta symtomet på hjärtsvikt. I svåra fall kan andnöd uppstå även i vila. Men andnöd är inte det enda tecknet på avancerad hjärtsvikt. Dessa inkluderar också ökad kroppströtthet, ökad hjärtfrekvens och utseendet på ödem. Det senare orsakas av vätskeretention i människokroppen. Vid hjärtsvikt finns det en begränsning i en persons fysiska aktivitet.

Vid hjärtsvikt visas cyanosen i kroppens integument. Anledningen till detta är uppenbar - otillräcklig blodförsörjning. Som ett resultat av denna insufficiens blir nasolabial triangeln och naglarna blå, och det uppstår vid normal rumstemperatur. Hjärtsvikt leder till onormal blodcirkulation. Dessa avvikelser kan antingen märkas direkt av patienten själv, eller så kan de upptäckas av den behandlande kardiologen.

Det finns flera metoder som en kardiolog kan diagnostisera hjärtsvikt. När en specialist lyssnar på hjärtat, noterar han förekomsten av inte två av dess toner, utan ett spår, förresten, detta fenomen kallas "galopprytm". Ett elektrokardiogram visar förekomsten av tecken på en underliggande sjukdom som orsakade utvecklingen av kronisk hjärtsvikt. Det ökar hjärtstorleken och ibland lungödem. Ett ekokardiogram utförs för att bestämma i vilken grad hjärtat inte fungerar.

Det finns flera klasser av kronisk hjärtsvikt. Detta uttalande kan göras baserat på en av klassificeringarna från New York Heart Association. Låt oss överväga dem.

Den första klassen kännetecknas av följande funktioner. Gruppen patienter som tillhör den första klassen är inte begränsad i fysisk aktivitet, även om början av andnöd ses när man klättrar trappor över tredje våningen.

Den andra klassen kan kännetecknas av följande funktioner. För det första är det här redan möjligt att identifiera en minskning av fysisk aktivitet hos patienter, om än i obetydlig utsträckning, men tecken på brist kan dock manifestera sig även med den vanliga dagliga stressen. För det andra, i frågan om andfåddhet, bör dess utseende noteras redan vid klättring till första våningen eller när man går snabbt.

Den tredje klassen kännetecknas av följande funktioner. När det gäller fysisk aktivitet är den i jämförelse med de två föregående fallen mycket mer begränsad. För att tecknen på befintlig hjärtsvikt ska manifestera sig, tillräckligt lite fysisk ansträngning. De kan förekomma även vid normal gång, men försvinner vanligtvis i vila.

Fjärde klass kan karakteriseras enligt följande. Tecken på hjärtsvikt är mycket störande för patienten, även när han är i vila. Med den minsta fysiska ansträngningen blir manifestationerna av hjärtsvikt mycket starkare.

Huvudmålet i behandlingen av hjärtsvikt är att förbättra patientens livskvalitet och öka dess varaktighet. Stor vikt läggs vid behandlingen av sjukdomen som orsakade hjärtsvikt. Ofta finns det ett behov av att använda kirurgiska metoder. Det är viktigt att tänka på sätt att minska hjärtbelastningen i samband med att patienten bör tänka på att begränsa sig i fysisk aktivitet och ge tillräcklig tid för vila. När det gäller en viss diet bör patienten försöka minska intaget av salt och fet mat och inte glömma bort vikten av en hälsosam livsstil.

Hjärtglykosider är grundpelaren i behandlingen för hjärtsvikt. Detta var verkligen fallet tidigare. Men även i det nuvarande utvecklingsstadiet fortsätter denna klass av läkemedel att spela en viktig roll i behandlingen av hjärtsvikt, även om de används mycket mindre ofta än under förra seklet, och främst i de första stadierna av utvecklingen av hjärtsvikt. Denna typ av läkemedel påverkar myokardiets arbete och hjälper också till att förbättra patientens tolerans mot fysisk aktivitet. En stor brist på hjärtglykosider består i deras ackumulering i patientens kropp, i mer vetenskapliga termer - kumulation, som ett resultat av vilket, i fallet med ansamling av en stor mängd glykosider, kan förgiftning av dem inträffa. Det senare har specifika funktioner. Detta är först och främst en nedgång i puls, illamående och aptitlöshet. Ibland leder förgiftning med hjärtglykosider till avbrott i hjärtat, vilket är anledningen till akut läkarvård.

Diuretika är en andra klass av mediciner som används för hjärtsvikt. Diuretika är diuretika. I fall av hjärtsvikt förskrivs diuretika om det finns vätskeansamling i kroppen. Vilket leder till uppkomsten av ödem och viktökning. Diuretiska läkemedel inkluderar till exempel veroshpiron, furosemid, diacarb och andra.

Andra klasser av läkemedel används också vid behandling av hjärtsvikt (med undantag för hjärtglykosider och diuretika). I modern medicin används angiotensinomvandlande enzymhämmare i stor utsträckning vid behandling av manifestationer av hjärtsvikt. Dessa inkluderar till exempel berlipril, enalapril, lisinopril. Angiotensin-omvandlande enzymhämmare bidrar till expansion av artärer, återställande av funktionen hos kärlväggarna (det inre fodret först och främst), vilket naturligtvis leder till att främja hjärtarbetet förknippat med att trycka blod genom kärlen. Dessa läkemedel förskrivs vanligtvis för alla patienter med hjärtsvikt. För vissa patienter föreskriver kardiologer betablockerare, vilket hjälper till att minska hjärtmuskelns sammandragningshastighet. Således minskar syreberövandet av myokardiet och trycket minskar. Betablockerare inkluderar karvedilol, metoprolol, concor och andra läkemedel. Flera andra klasser av läkemedel används ofta vid behandling av hjärtsvikt.

Patienten spelar en viktig roll i behandlingen av hjärtsvikt. Han är skyldig att följa alla rekommendationer från en specialist (och det finns vanligtvis många av dessa rekommendationer). Kardiologen föreskriver för det första en viss diet till patienten. En diet som inte innehåller stora mängder vätska och bordsalt rekommenderas. För det andra rådgör kardiologen vanligtvis patienter om följande: måttlig fysisk aktivitet (som ofta övervakas av en specialist), samt säkerställer en lugn miljö både på jobbet och hemma. Från den direkta behandlingen som föreskrivs för en patient med hjärtsvikt, bör den främst riktas till behandlingen av den underliggande sjukdomen som ledde till utvecklingen av hjärtsvikt. Det kan vara kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, valvulär hjärtsjukdom, arteriell hypertoni eller någon annan sjukdom. Förebyggande åtgärder är viktiga vid behandling av hjärtsvikt.

Förebyggande av hjärtsvikt är den bästa medicinen för det. Detta är ett obestridligt faktum. Som visas ovan utvecklas detta syndrom mot bakgrund av andra sjukdomar i hjärt-kärlsystemet - som en komplikation. I detta avseende är förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar av stor betydelse för att förebygga hjärtsvikt. Det inkluderar regelbundna besök hos en kardiolog, snabb och rationell behandling av arteriell hypertoni, vilket undviker onödig stress på hjärtat. När det gäller det senare är det mycket viktigt att hålla kroppsvikt på en normal nivå - trots allt leder dess ökning till en direkt ökning av belastningen på hjärtat. Tyvärr börjar människor bara tänka på det när andfåddhet börjar allvarligt besvära dem. Förmodligen har alla hört mer än en gång om vikten av en hälsosam livsstil - att ge upp dåliga vanor, hälsosam kost, en aktiv livsstil etc. Men hur många uppfattar sådan information rationellt? Men en hälsosam livsstil är att förebygga absolut alla sjukdomar och garantera hälsan under många år.

Att begränsa saltintaget för att förhindra hjärtsvikt är ett viktigt steg. Det är vanligt bordsalt som laddar hjärtat och blodkärlen, om dess mängd definieras som ett överskott. Det mest korrekta alternativet när det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och, som deras komplikationer, hjärtsvikt är att begränsa saltintaget. Det är värt att vänja sig att äta lätt saltad mat. I allmänhet är det inte nödvändigt att ge upp salt, även om det finns sådana människor.Att begränsa saltintaget är mycket lättare än att upprätthålla en strikt diet när hjärtsvikt redan har utvecklats.

Kaffe och te är fiender i hjärt-kärlsystemet. De lägger ganska starkt på henne. Naturligtvis talar vi om överdriven konsumtion av kaffe och te. Naturligtvis är en kopp kaffe under frukosten och tre koppar te under resten av dagen inte bara hälsosamt utan också fördelaktigt. Att dricka kaffekopp efter kopp och därmed bekämpa trötthet är skadligt. I detta avseende är det nödvändigt att noga tänka på om det är värt att dricka den fjärde eller femte (till och med tredje) koppen kaffe medan du sitter vid datorn på natten (och vid någon annan tidpunkt).

Alkoholhaltiga drycker är nyckeln till utvecklingen av hjärtsvikt. Älskare av denna typ av drycker kan diskutera och argumentera för de franska forskarna. Dessa forskare har bevisat att rött vin har en god effekt på hjärtat och blodkärlen. Man bör dock inte lura oss om detta. För det första har forskare bevisat den gynnsamma effekten av naturligt torrt druvvin och inte alla andra alkoholhaltiga drycker. För det andra talade franska forskare om små dagliga doser och inte om ryska högtider. Även sådana ändringar kan inte göras när det gäller rökning, eftersom det i alla fall är skadligt.

Fysisk aktivitet sätter också stress på hjärtat. Så säger en stillasittande person som tillbringar timme efter timme vid datorn. Men han har något att invända. För det första finns det massor som är gynnsamma för hjärtat (fysisk aktivitet är just sådan), och det finns sådana som har en skadlig effekt (alkoholmissbruk, rökning, etc.). Du borde veta att, så att säga, "ledigt" hjärtarbete inte heller leder till något bra. Medan fysisk aktivitet hjälper till att stärka hjärtmuskeln - hjärtmuskeln. Således är fysisk aktivitet på kroppen användbar, de är ett utmärkt förebyggande av hjärtinfarkt och naturligtvis också hjärtsvikt.


Titta på videon: Info vid hjärtsvikt (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Zolozilkree

  Jag tror att du har fel. Ange vi diskuterar det. Skriv till mig i PM.

 2. Pietro

  the answer Competent, in a seductive way ...

 3. Nadal

  Din idé helt enkelt utmärkt

 4. Braden

  Jag ber om ursäkt, men enligt min mening medger du misstaget. Jag erbjuder att diskutera det. Skriv till mig i PM.

 5. Waldon

  Jag anser att du har fel. Jag kan försvara ståndpunkten. Skriv till mig i PM så diskuterar vi.Skriv ett meddelande